Toerisme en handicap

Het Keurmerk

Het keurmerk ‘Tourisme & Handicap’ garandeert de verstrekking van betrouwbare informatie met betrekking tot de toegankelijkheid van toeristische attracties en bedrijven voor andersvaliden. Er wordt rekening gehouden met vier groepen: slechthorenden, slechtzienden, lichamelijk  of geestelijk gehandicapten. De toeristische plaatsen en bedrijven die aan gestelde eisen voor een of meerdere  doelgroepen voldoen, zijn herkenbaar aan de bijbehorende iconen.

Website Tourisme en Handicap

Regionale Federatie

Meer informatie over attracties of bedrijven die extra aandacht schenken aan het comfort van andersvaliden op de website van de Regionale Federatie van Bretonse Toeristische Deelgebieden.

Website regionale federatie

Close